Regulamin

Zasady korzystania

Regulamin

Regulamin określa zasady korzystania z usług najmu apartamentów znajdujących się w naszej ofercie i jest integralną częścią umowy wynajmu zawieranej poprzez dokonanie rezerwacji, wpłatę zaliczki lub wpłatę całej należnej kwoty za świadczone usługi zakwaterowania w danym obiekcie.

 1. Zadatek za pobyt wynosi 30% wartości całego pobytu (lub kwota w zaokrągleniu) – pobierana jest na konto po ustaleniu rezerwacji telefonicznej lub e-mailem. Pozostała część zapłaty za pobyt pobierana jest podczas przekazywania kluczy.
 2. W przypadku skrócenia pobytu przez Klienta, pokrywa On całkowity koszt dokonanej wcześniej rezerwacji. Nie zwracamy różnic we wcześniej ustalonych i zaakceptowanych wpłatach.
 3. Przekazanie kluczy następuje po telefonicznym bądź e-mailowym uzgodnieniu godziny przyjazdu/wyjazdu na miejsce. Na około godzinę przed przybyciem na miejsce wymagamy potwierdzenia telefonicznego, celem umówienia się na odbiór kluczy.
 4. Płatność za cały pobyt następuje w momencie zameldowania się w apartamencie.
 5. Przedłużenie pobytu jest możliwe wówczas, gdy mieszkanie jest wolne na minimum 24 godziny przed zakończeniem rezerwacji.
 6. W przypadku rezygnacji z wcześniejszej rezerwacji nie dokonujemy zwrotów zadatków.
 7. W przypadku rezygnacji z pobytu po zameldowaniu się, nie dokonujemy zwrotu za pobyt.
 8. W przypadku przekroczenia ilości osób, na którą została złożona wcześniej rezerwacja i nie poinformowania o tym fakcie, Właściciel ma prawo do usunięcia z apartamentu wszystkich Gości oraz anulowania rezerwacji bez zwracania kosztów.
 9. Goście odwiedzający Klientów Apartamentu, zobowiązani są opuścić mieszkanie do godziny 22.00. W przeciwieństwie Gość zostaje potraktowany, jako Klient i jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za pobyt. W przypadku nie zgłoszenia dodatkowych osób przebywających w apartamencie po godzinie 22.00 istnieje możliwość anulowania pobytu ze skutkiem natychmiastowym.
 10. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania właściciela o ewentualnych uszkodzeniach i brakach w zastanym obiekcie oraz szkodach wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość szkód oraz koszty związane z ich usunięciem pokrywa Klient.
 11. Na terenie apartamentu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz przetrzymywania zwierząt. Cisza nocna w godzinach 22.00 – 6.00.
 12. Wynajęty apartament należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu.
 13. Zdanie i przekazanie mieszkania powinno odbyć się pół godziny przed opuszczeniem apartamentu.
 14. Zastrzegamy sobie możliwość natychmiastowego anulowania rezerwacji bez zwrotu zadatku (podczas przekazania kluczy) osobom w stanie nietrzeźwym.
 15. Prawem właściwym dla sporów między właścicielem a Klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby właściciela obiektu.
Nasze Apartamenty

Wybierz Apartament